Pályázatok kiírása

 
Megjelent a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázati kiírása. Ugyancsak megjelent az Európai Bizottság „Előkészítő intézkedések a sport területén” /EAC 21/2009 jelű pályázati kiírása. (2209.06.22.)
Megjelent a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázati kiírása. Ugyancsak megjelent az Európai Bizottság „Előkészítő intézkedések a sport területén” /EAC 21/2009 jelű pályázati kiírása. (2209.06.22.)
 
Tájékoztató a megjelent újabb sporttémájú pályázatokról
 
 
Megjelent a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázati kiírása. Sportlétesítmény bérleti díjára, a pályázó által szervezett helyi szintű rendezvény és bajnokság rendezési költségére, más által szervezett rendezvényen való részvétel költségére, technikai és műszaki eszközök bérleti díjára, versenybírói díjra és orvosi ügyeleti díjra, csoportos (legalább hat fő) utazási költségre, csoportos szállásköltségre, nevezési díjra (nem országos bajnokság esetén), valamint fogyatékosok országos szintű diáksport-rendezvényeinek támogatására sportegyesületek, diáksportegyesületek és oktatási intézmények sportkörei pályázhatnak. A pályázat postára adásának határideje 2009. szeptember 21. A támogatást 2009. március 1. és 2010. február 28. között kell felhasználni. A kitöltési útmutató a Közalapítvány irodájában (V., Galamb utca 3. V. emelet 3.) szerezhető be. Felvilágosítás a 462-0006-os telefonszámon, továbbá a www.wesselenyikozalapitvany.hu honlapon.  
 
A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET
 
 
 
1.                   A pályázat céljaa szabadidősportban – természetesen a fogyatékosok sportjában is – résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek biztosítása az egészség megőrzéséért, valamint a testedzésben gazdagabb életmód kialakításáért és megtartásáért.
 
 
2.                   2009-ben az Önkormányzati Minisztérium (rövidítve ÖM) 126.400.000,- Ft-ot, illetve a Wesselényi M. Sport Közalapítvány saját forrásaiból 3.600.000,- Ft-ot, összesen 130 millió forintot fordít a pályázók szabadidősportos tevékenységének támogatására.
 
 
3.             Pályázhatnak:
 
A sportról szóló (2004. évi I. számú) törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására szerveződött, az egyesülési jogról szóló (1989. évi II.) számú törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és működő sportegyesületek (ide értve a diák-sportegyesületeket is), valamint az iskolai sportkörök.
 
Sportegyesületek:
A pályázat beadásának határidejéig létrejött, bejegyzett, a szabadidősport terén működő sportegyesületek.
A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak.
 
Diák-sportegyesületek:
A pályázat beadásáig létrejött, bejegyzett, működő diák-sportegyesületek.
A diák-sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak.
 
Iskolai sportkörök:
Oktatási intézményekben, kollégiumokban működő sportkörök, amelyeknek a pályázatát a működtető – jogi személyiségű – intézmény (iskola, kollégium, az intézményt fenntartó önkormányzat, alapítvány) vezetője is aláírja, és így az abban foglaltakért, valamint a pályázat megvalósításáért és az elszámolásért is teljes – büntetőjogi - felelősséget vállal.
 
A pályázat kiírója mind a három pályázói csoportnál fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve sportágat.
 
 
4.             A támogatás kérhető:
A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek (a sportkörökkivételével), valamint pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szintű sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek, továbbá a fogyatékosok országos szintű diáksportrendezvényeinek támogatására (ha a pályázó más forrásból ugyanerre a célra nem kap költségvetési támogatást - például ÖM Sport Szakállamtitkárságtól), valamint a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 
Iskolai sportkörök esetén: pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi) szintű sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek valamint a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 
 
                Pályázható költségnemek:
A rendszeres edzéseknek otthont adó, illetve a sport-rendezvényeknek helyet biztosító sportlétesítmények bérleti díja (a sportkörökkivételével), valamint a rendezvényeken használt, technikai, műszaki eszközök bérleti díja, versenybírói díj és orvosi ügyeleti díj, a díjazási költségek közül az érem, kupa, oklevél, valamint a résztvevők által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos utazási költségei, csoportos szállásköltségek, (csoport: legalább 6 fő) nevezési díj.
A nevezési díjak abban az esetben fogadhatók el, ha azok nem országos bajnoki rendszerben (NB I., NB II., OB, stb.) megszervezett események részvételi költségeivel kapcsolatosak.
 
A látás- és/vagy mozgássérült sportolók részére az Ő szállításuk céljára igénybe vett személygépkocsik útiköltségeire is kérhető támogatás. (Az elnyert összeg maximum 40%-ának megfelelő értékben.) Ennek felhasználásáról a pályázónak az APEH által előírt módon kell elszámolnia!
 
Az elnyert támogatás felhasználási időszaka:
 
2009. március 1. és 2010. február 28. közötti időszak.
 
 
A PÁLYÁZATOK POSTÁRA ADÁSI HATÁRIDEJE
2009. szeptember 21-én 24.00 ÓRA.
 
 
A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A KÖZALAPÍTVÁNY INTERNETES HONLAPJÁN LÉVŐ PROGRAMBAN KELL KITÖLTENI, OTT VÉGLEGESÍTENI, ÉS ONNAN VÉGLEGESÍTÉS UTÁN KINYOMTATVA A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT, EGYKÉNT KELL POSTÁZNI!
 
 
5.                   Tudnivalók a pályázathoz:
 
                Érvénytelen, formai hibás a pályázat, ha:
                -     egy pályázó szervezet több pályázatot nyújt be,
                -     a pályázati űrlapot csak a honlapon elérhető programban véglegesíti a pályázó, és postán nem küldi el a véglegesítés után kinyomtatott pályázatot a kért dokumentumokkal együtt, vagy csak postai úton adja fel pályázatát, és a programban nem véglegesíti azt,
                -     véglegesítés előtti fázisból nyomtatja ki a pályázatát, és azt küldi el,
-     a pályázatot késve, vagy hiányosan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek csatolása nélkül küldi meg,
-     a pályázati díjat nem a pályázat postára adásáig fizette be,
                -     a pályázatot benyújtó szervezet nem jogi személy (pl.: bírósági kivonattal nem rendelkezik, pályázatot magánszemély nyújtja be) kivéve a sportköröket,
                -     a sportkör pályázatát önálló jogi személyiségű szervezet képviselője nem írta alá,
                -     a pályázó szervezet nem felel meg a 3. pontban leírt feltételeknek (Pl.: sportcélú alapítvány, sportági országos /vagy megyei/ szakszövetség, egyéb sportszövetség sem pályázhat.),
-        az előző pályázati években biztosított közalapítványi támogatásról nem számolt el, vagy a Közalapítvány az elszámolását nem fogadta el.
 
 
                Tartalmi hiba, ha a pályázatot:
                      -     külföldön történő felhasználásra, beruházási igényre, étkezési jellegű költségre,
                -     személygépkocsival kapcsolatos költségek igénylésére (a látás-, vagy mozgássérült sportolókat képviselő pályázó kivételével),
                -     személyi célú kifizetésekre (pl.: megbízási díjak, alkalmazottak munkabére és annak járulékai, kivéve a versenybírói és orvosi ügyeleti díjat),
                -     mobiltelefon költségeire
                -     országos bajnoki rendszerben (NB I., NB II., OB, stb.) megszervezett események részvételi költségeire
                      kívánják felhasználni.
 
 
                A pályázat közzététele, a pályázati füzet beszerzése:
 
A pályázati kiírás megjelenik a „Nemzeti Sport” című napilapban, a „Sportértesítőben”, megtekinthető az Interneten is a következő címen: www.wesselenyikozalapitvany.hu.
 
 
                A pályázati kiírás teljes szövege a kitöltési útmutatóval és a pályázat beadásához szükséges jelszóval 2009. június 17-től megvásárolható a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Irodájában - (Budapest, V. kerület Galamb utca 3. V. emelet 3. – kapukód: 53) 9.00-15.00 óra között. (Pénteken 13 óráig.) -, melynek ára 800,- Ft.
               
A pályázati füzet levélben, faxon (06-1-321-0030) és e-mail-ben (titkarsag@wesselenyikozalapitvany.hu) is megrendelhető a Közalapítvány irodájától, melyet postai úton, utánvételi csomagban küldünk el a megrendelőnek.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a pályázó szervezet nevét, számlázási és levelezési címét.
A legkésőbb 2009. szeptember 14-ig beérkezett igényeket tudja az Iroda teljesíteni.
 
             A pályázattal, annak beadásával kapcsolatbana (06-1)-462-0006-os telefonon lehet érdeklődni munkanapokon 9.00-15.00 óra között. (Pénteken 14 óráig.)
 
 
                A pályázat beadása:
A Közalapítványhoz elektronikus úton  ÉS  írásban is be kell nyújtani a pályázatot.
 
A pályázat abban az esetben érvényes, ha a pályázati űrlapot a Közalapítvány internetes honlapján elérhető programban kitöltik, véglegesítik, majd az onnan – véglegesítés után - kinyomtatott űrlapot egy példányban postai úton,ajánlott levélként a 1245 Budapest V., Pf. 1014. címen, a kiírásnak megfelelő feltételek szerint nyújtják be a 6. pontban felsorolt mellékletekkel együtt.
 
 
A PÁLYÁZATRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL A KURATÓRIUMI TAGOK, ILLETVE AZ IRODA NEM ADHAT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.
 
 
                Pályázati díj:
                A pályázati díj 4.000,- Ft, melyet a pályázati füzetben mellékelt csekken kell feladni.
                A pályázati dokumentációval együtt kell postára adni a pályázati díj befizetését igazoló csekk másolatát.
                A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag ÁFA-s számlát kap.
 
                Finanszírozási feltételek:
                A pályázónak önálló bankszámlával kell rendelkeznie.
 
A felhasználási időszak 2009. márciusi kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a rendezvényeket a pályázók saját anyagi kockázatukra rendezik meg.
 
A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az állami támogatás Közalapítvány részére történő rendelkezésre bocsátását követően kerülhet sor.
 
 
6.             A pályázat két részből áll:
 
                A.            Az elektronikus úton beérkező, kitöltött, véglegesített pályázati űrlap.
 
                B.             A postai úton elküldött pályázati dokumentáció, amelynek tartalmaznia kell:
         -               A Közalapítvány honlapján lévő programban teljes körűen kitöltött, onnan véglegesítés után kinyomtatott pályázati űrlapot, és a pályázó szervezetek részére támogatási feltételként a következő okiratokat:
 
         -               A pályázónak az önálló jogi személyiségét és a jelenlegi működését igazoló, fővárosi vagy megyei bíróság által kiállított, a feladástól visszafelé számított 30 napnál nem régebbi kivonatot. (Nem bejegyző végzést!)
                         Sportkör esetén a felelősséget vállaló szervezetről szóló bírósági kivonatot kell beküldeni.
 
-              A pályázó aláírt nyilatkozatait (Sportkör esetén a felelősséget vállaló szervezet által kitöltött és aláírt nyilatkozatokat),
 
-              Adatszolgáltatást az Állami Sportinformációs Rendszerhez,
 
                -               A számlakezelő bank által kiállított, a bankszámla számát tartalmazó irat másolatát (Sportkör esetén a felelősséget vállaló szervezet bankszámlaszámáról kérjük ugyanezt.),
 
                -              a pályázati díj befizetését igazoló csekk másolatát.
 
A fent felsorolt iratokat minden pályázó szervezet köteles a pályázatához mellékelni, azzal együtt, egy küldeményként postára adni.
A várható ellenőrzések miatt célszerű a pályázati dokumentumokból egy másolati példányt megőrizni.
 
                Pályázók tájékoztatása:
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről.
A támogatott pályázóink nevét és a támogatás összegét szerkesztett kiadványban és internetes honlapunkon közzé tesszük.
 
 
A pályázatok elbírálása a pályázat beadási határidejének lezárultát követően kezdődik.
 
 
 
       Európai Bizottság „Előkészítő intézkedések a sport területén”
 
Megjelent az Európai Bizottság „Előkészítő intézkedések a sport területén” /EAC 21/2009 jelű pályázati kiírása. Olyan transznacionális projektekhez nyújt támogatást, melyek témája 1. az egészségvédő testmozgás elősegítése, 2. a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés elősegítése, 3. a fogyatékosok sportolásának elősegítése által az európai értékek előmozdítása, valamint 4. a nemek közötti egyenlőség elősegítése a sportban. Pályázhatnak közintézmények és civil szervezetek. Az uniós társfinanszírozás a teljes költség 80%-ig terjedhet. A projekteknek 2009. december 1. és 2010. március 31. között kell indulniuk és 2011. március 31-ig be kell fejeződniük. A pályázatokat az Európai Bizottsághoz 2009. augusztus 31-ig kell benyújtani (feladni). A pályázat kissé részletesebb leírása a Pályázatfigyelő júniusi számának 16. oldalán jelent meg. A teljes szöveg a http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm weboldal Preparatory Actions, Call for Proposals címén található angolul, franciául és németül.
 
 
 
Új Széchenyi Terv

Új Széchenyi Terv - Egészségre nevelő és életmódformáló programok

Kiemelt partnereink

           

Sportért, a Sportolókért Alapítvány  

Decathlon


Güntner

 
Átal-ér-völgyi kerékpárút


   ÉDV Zrt.
 
Tata Város Önkormányzata
    Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Vértesi Erdő Zrt.

 

 
Derik Hungária Kft.


Forrás Rádió