Aláírták a partnerkapcsolati szerződést

 
Öt éve vártak erre a pillanatra. A Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a németországi Rajna-Pfalz tartomány sportszervezetét irányító Landessportbund (LSB) valamint a megyei önkormányzat között létrejött az új (inkább megújult) partnerkapcsolati szerződés. Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetségével 1991. december 7-én Thierben írták alá ünnepélyes keretek között az első együttműködési megállapodást. Képünkön, balról jobbra: Horváthy Lóránt, Karin Augustin és dr. Völner Pál az aláírt új szerződéseket maguk előtt tartva. (2009.06.19.)

Öt éve vártak erre a pillanatra. A Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a németországi Rajna-Pfalz tartomány sportszervezetét irányító Landessportbund (LSB) valamint a megyei önkormányzat között létrejött az új (inkább megújult) partnerkapcsolati szerződés aláírására. Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetségével 1991. december 7-én Thierben szentesítették ünnepélyes keretek között az első együttműködési megállapodást. Képünkön ebéd a Báder fogadóban.

  Az előzmény: A Komárom-Esztergom Megyei Sportigazgatóság 2004. október 1-jei megszűnése után tovább éltek ugyan a sportpartner-kapcsolatok megyénk és Rajna-Pfalz között, ám szükségessé vált, hogy kerüljön sor a két fél közötti újabb tárgyalásokra a kapcsolat jövőjét illetően. A sikeres előkészítő megbeszélések után a Megyeházán szentesítették az új partnerkapcsolati szerződést. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy, immáron öt esztendeje, írásos megállapodás nélkül is kitűnően működött a partnerkapcsolat. Ezt az exlex állapotot szüntette meg a három fél pénteken az új szerződés aláírásával.

    A lényeg: partnerkapcsolati megállapodást kötött június 26-án, pénteken délután a Rajna Pfalzi Landessportbund és a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége. A megállapodást a két szövetség elnöke ünnepélyes keretek között, a Megyeháza nagytermében írta alá, majd Dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke ellenjegyezte az okiratot.
    A német vendégek pénteken délelőtt érkeztek meg repülőgéppel Budapestre, ahol Horváthy Lóránt, a KEM SZÖSZ elnöke, Varga Zita, a megyei önkormányzat nemzetközi referense, Szöllősi Miklós, a KEM SZÖSZ főtitkára és Unger Károly elnökségi tag fogadta a vendégeket. Tatabányára menet közben a bicskei Báder fogadóban kiadós ebéd következett, majd a Tatára utazott a társaság. A festőien szép Öreg-tó partján fekvő Hotel Casablancában a szállás elfoglalása után a megyeszékhelyre sietettek a vendégek, ahol dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke fogadta a négytagú német delegációt.  

  

  Az ünnepséget remekül előkészítette a vendéglátó megyei önkormányzat. Olyan érzésünk volt, mintha Európa Uniós konferencián lennénk. Voltaképpen „ki is érdemli ez az esemény” a megkülönböztetett figyelmet. Annak idején a ’90-es évek elején hazánkban elsőként jött létre ilyen nagy horderejű partnerkapcsolat, amelyet ma is minta értékűnek tartanak az öreg kontinensen.

 

Horváthy Lóránt, a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke köszöntötte a német vendégeket és a maximális udvariasság, az újszerű protokoll szellemében név szerint mutatta be az ünnepi eseményen megjelenteket. Ők a következők: Karin Augustin, az LSB elnöke, Lothar Westram főügyvezető, Helmut Loenenbach, az LSB Nemzetközi Kérdések Munkaközösségének elnöke, Daniel Mouret nemzetközi referens, dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke, Simon Géza alelnök, dr. Péntek Péter főjegyző, Michl József Tata polgármestere, dr. Kovács György (a megyei közgyűlés egykori elnöke), dr. Partali László (aki megyei sportigazgatóként tető alá hozta Rajna-pfalzi kapcsolatokat), Buzánszky Jenő, az Aranycsapat élő legendája, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a partnerkapcsolatok létrejöttében és Ruchti Róbert, a megyei közgyűlés képviselője. Horváthy Lóránt a KEM SZÖSZ jelenlévő szövetségi vezetőit is köszöntötte. Név szerint Unger Károlyt (atlétikai szövetség, KEM SZÖSZ elnökségi tag), Szöllősi Miklós főtitkárt, Imrő Jánost (megyei labdarúgó-szövetség főtitkára), Szappanos Istvánt (kézilabda-szövetség elnöke), Radnai Nándort (KEM KSZ alelnök), Varga Lászlót (KEM SZÖSZ elnökségi tag), Domonkos Ágnest (evezős szövetség elnöke), Horváth Zoltánt (természetjáró-szövetség elnöke), Budai Istvánt (KEM SZÖSZ elnökségi tag, a szabadidősportosok elnöke), Steiner Gabriellát (tekeszövetség főtitkára) és Katona Gézát (birkózószövetség főtitkára)

  Horváthy Lóránt, amikor találkozott Karin Augustinnal a megválasztását követően, úgy mondta, ha Magyarországra látogat, meglepetésben részesíti.  Eljött a nagy pillanat, és az LSB elnök asszonya nem győzött csodálkozni. Sötétítés után levetítették az elmúlt 18 év sportegyüttműködésének pillanatait megörökítő filmet, amelynek óriási sikere volt.  A hangulat ezután még barátiabbá és oldottabbá vált, amely nem véletlen, hiszen az ünnepségen jelen lévők nagy része szerepelt a remek zenei aláfestéssel fűszerezett alkotásban.

    Ezután dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében utalt arra, hogy a német-magyar kapcsolatoknak hagyományosan sok sikeres területe van. Ezek közül az egyik a sport. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik megyénk „sporttörténelmét” – beleértve a nemzetközi kapcsolatokat is – az elmúlt közel két évtizedben alakították. A megyei közgyűlés elnöke utalt arra, hogy a sport az élet öröméről szól. Egy olyan közös nyelv, mellyel legkönnyebben közeledhet egymáshoz ember és ember. A sportsikerek a recesszióban is optimizmusra adnak okot, ezért minden jót, erőt és egészséget kívánt a sport szervezőinek és a sportot aktívan űzőknek is.
    Horváthy Lóránt példaértékűnek nevezte az elmúlt esztendők aktív megyei sportéletét. Egy 1997-es konferencia megállapításaira utalva kifejtette, a legszélesebb körben végzett emberi tevékenység a sport. Közérzetjavító, betegség-megelőző hatásait senki sem nélkülözheti. Áthidalja a kulturális és nemzeti ellentéteket, segít a hátrányos helyzetű csoportok (pl.: fogyatékosok) társadalmi integrációjában. A nemzetközi együttműködést és megértést szolgálja, ezért támogatja az Európai Unió is.
  A KEM SZÖSZ elnöke utalt arra, hogy a megyei sport jövője attól függ, sikerül-e megteremteni a nyugodt munkához szükséges összhangot. Ennek ma nagy esélye van – fogalmazott. Visszatekintve a partnerség múltjára, hangsúlyozta, hogy az élményekkel párhuzamosan fejlődtek a szövetségi kapcsolatok. Végezetül köszönetet mondott a megyei önkormányzat támogatásáért.

    Karin Augustin, a Rajna Pfalzi Landessportbund elnöke megköszönte dr. Völner Pál támogatását, a sportági szövetségek vezetőinek munkáját, aktivitását. Beszédében kiemelte az ifjúsági sport jelentőségét, a sport integratív szerepét, mely a fogyatékosok társadalomba illeszkedésében is nagy szerepet játszhat. A szabadidősportban és az egészség megőrzésére irányuló tevékenységben még sokat tanulhatunk egymástól – fogalmazott.

    Ezután sor került a két szövetség közötti partnerkapcsolati megállapodás aláírására, mely a korábbi együttműködés megerősítését, új tartalommal való megtöltését jelenti. A felek ebben hangsúlyozzák a rendszeres konzultációk, találkozók, valamint az ifjúsági- és szabadidős táborok szervezésének jelentőségét. Kiterjesztik együttműködésüket a tömeg- és szabadidősport területén manapság divatos, új sportágakra. Rögzítik a versenysport területét érintő edzőcsere, edzőtábor-szervezés és általánosságban a tájékoztatás fontosságát.
   A megállapodás aláírását követően annak jelentőségét dr. Partali László méltatta, majd a megyei közgyűlés korábbi elnöke, dr. Kovács György Zoltán pohárköszöntőjében a múltra emlékezett. Egyébként ők voltak az 1991. évi szerződés aláírói megyénk részéről. Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetségével 1991. december 7-én Thierben írták alá ünnepélyes keretek között a partnerkapcsolati megállapodást.
 A rendezvény végén tisztelete jeléül dr. Völner Pál megyei ajándékot adott Karin Augusin elnök asszonynak, aki ezt Guttenberg technikájával készített Biblia idézettel viszonozta a megyei közgyűlés elnökének és Horváthy Lórántnak.

Végezetül a német vendégek látogatást tettek a KEM SZÖSZ központjában, ahol hosszasan elidőzve beszélgettek a sportági szakszövetségek vezetőivel, majd melátogatták a megyeszékhely európai hírű emlékművét a Turul-madár szobrot.

 

                                        Péntek Sándor
 
 
TÖRTÉNELEM
1991. – Országos Testnevelési és Sporthivatal
Budapesten az OTSH székázában a megyei sportigazgatóknak ajánlották, hogy van egy német sportpartnerkapcsolati lehetőség, mégpedig a Rajna-pfalzi tartománnyal. Dr. Partali László, megyénk akkori sportigazgatója volt az egyetlen, aki vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a németekkel. Bár neki is voltak aggályai, hiszen a rendszerváltás elején ugyancsak leszegényedett az ország, különösen a sportja.
 Dr. Partali László végül levelet írt a Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetségéhez, amelyben kifejtette, hogy szeretnénk a kapcsolatot, de a magyar sport anyagi helyzete gyenge, amely nehézségeket okozhat az együttműködésban.
A németek megnyugtató válasza után két héttel Rajna-pfazi küldöttség érkezett hazánkba. Megtekintették a Tatai Edzőtábort, Oroszlányban is jártak, ahol személyesen meggyőződhettek arról, hogy a magyar sport helyzete valóban siralmas állapotban van. Ez azonban nem érdekelte őket, már akkor döntöttek, hogy lesz kapcsolat. A németek arra kérték dr. Partali Lászlót, hogy hozzanak össze egy találkozót Buzánszky Jenővel, mert az 1954-es berni foci vb-döntő több német szereplője is a tartományukban, Kaiserlauternben él. A találkozó összejött, és ekkor már csak a megállapodás aláírásának az időpontja volt kérdéses.
1991. december 7. Thier
Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetségével 1991. december 7-én Thierben írták alá ünnepélyes keretek között a partnerkapcsolati megállapodást, amely azóta is működik. Magyar részről az aláírók: dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés akkori elnöke és dr. Partalai László, az akkori sportigazgató.
 1992.
 Ezután sorra jöttek létre a sportági szakszövetségek közötti partnerkapcsolati megállapodások. A labdarúgók voltak az elsők, akik Tatán, a Hotel Gottwaldban kötötték meg szerződésüket a németekkel. A következő években a sportági szakszövetségek együttműködése egyre szélesebb körre terjedt ki. A két területi sportszövetség között a labdarúgók után a kézilabdázók, a súlyemelők, a teniszezők, az evezősök, a teremkerékpárosok és a Fogyatékkel Élők Komárom-Esztergom Megyei Sport Szövetsége kötött szerződést a németekkel. A jövő: Rajna-pfalzból egyre nagyobb az érdeklődés, egyre több szövetség szeretne megállapodást kötni megyénk hasonló szövetségeivel. .
  
2004.
 
A Komárom-Esztergom Megyei Sportigazgatóság 2004. október 1-jei megszűnésével a feladat átkerült a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzathoz, ahol a partnerkapcsolat nemzetközi referensi feladatkörét továbbra is a Sportigazgatóság volt nemzetközi referense, Varga Zita látta el. Az igazgatóság megszűnése miatt a német partner kérése volt, hogy kerüljön sor a két fél közötti tárgyalásokra a kapcsolat jövőjét illetően.
További történeti áttekintés
 Az elmúlt 18 évben a kialakított partnerkapcsolat egyre szélesebb körre terjedt ki. Rajna - Pfalz Tartomány Sportszövetsége 18.000 euróval támogatta megyénk sportját. Az összeget a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége kapta meg. Az átutalt pénzösszeg nagy részben fedezi a német vendégek itt tartózkodásának költségeit, illetve a magyar részről kiutazók kint tartózkodási költségeit is.

2004. január 30.-február 1. között a KEMÖ Sportigazgatósága által rendezett hagyományos megyei sportbálon német vendégek, az LSB nemzetközi bizottságának elnöke és helyettese, vettek részt.
2004. március 12-14. között a KEMÖ Sportigazgatóság öt fő részvételével képviseltette magát a Partnerkapcsolati Börze és Évindító Értekezleten Dijonban, mely a már meglévő kapcsolatok elmélyítését és új kapcsolatok felvételét szolgálta.
2004. április 8-14. között a Komárom- Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség meghívására a Rajnai Kézilabda Szövetség 37 fős delegációval érkezett megyénkbe. A fiatalok és kísérőik gazdag sport és kulturális programokon vehettek részt.
2004. április 30.-május 2. között a szokásoknak megfelelően vezetői színtű delegáció kapott meghívást a Rajna- Pfalz Tartományi Sportbálra. Itt került előkészítésre a vitteli vezetőképző szeminárium programja. A sportbál műsorát a Tatabányai Show-Formációs tánccsoport produkciója is gazdagította.
2004. május 22-26. között a márciusi dijoni évindító értekezleten megbeszéltek értelmében, meghívást kaptak megyénk Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sport Szövetségétől Rajna- Pfalz Tartomány és Burgundia Akadályozott Sportszövetségeinek képviselői. A vendégek 6 fővel érkeztek. Megismerkedtek megyénk fogyatékos sportjával és vezetőivel. A szövetség november hónapra meghívást kapott a francia partnertől.
2004. június 3-6. között a Tatabányai Show-Formációs Táncegyüttes 15 éves jubileumi ünnepségére német, francia, skót vendégeket hívott meg. A táncegyüttese 3 éve tart fenn kitűnő kapcsolatot a Burgundiai Sportszövetséggel.
2004. július 15-20. között vezetői szintű delegáció utazott 4 fővel Mainzba, a Rajna-Pfalzi Sportjugend 50. jubileumi ünnepségére. Az ünnepség alkalmából Komárom Esztergom megye és a Rajna-Pfalzi Sportjugend 13 éve fennálló sportpartnerkapcsolatának meghosszabbítására is sor került.
2004. július 13-23. között 15 fős ifjúsági delegáció kapott meghívást a Rajna-Pfalzi Sportjugend által szervezett Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra, ahol 8 nemzet fiataljai találkoztak.
2004. július 15-19. között a KEM Labdarúgó Szövetség gyerek válogatottja utazott 18 fővel a német vendéglátó által szervezett nemzetközi tornára Salchendorfba.
2004. augusztus 19-25. között a Komárom- Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség46 fős delegációval utazott a Rajnai Labdarúgó Szövetség meghívására Németországba a szokásos évi csere kapcsolat keretében megrendezett edzőtáborba. A fiatalok ismét összemérhették erejüket és tudásukat a sportpályán, és számos kulturális programon vehettek részt.
2004. augusztus 25-30. között az Esztergomi Evezősök Hajós Egylet és a Bad Kreusnaki Evezős Klub partnerkapcsolatának 10 éves évfordulójának megünneplésére került sor megyénkben. Az Esztergomi Evezősök Hajós Egylete 8 fős delegációt látott vendégül.
2004. szeptember 2-5. közöttaPfalzi Sportszövetség meghívására a Vértesi Erőmű SE öregfiúk labdarúgócsapata utazhatott Edenkobenbe, ahol gazdag kulturális program mellett megmérkőztek a Sportszövetség csapatával.
2004. október 6-11. között a Kisbéri Vállalkozók SE Súlyemelő Szakosztály 9 fővel utazott Németországba a hasslochi súlyemelők meghívására.
2004. október 14-17. között az Észak-Dunántúli Súlyemelő Szövetség meghívására a Rajna-Pfalz-i Súlyemelő Szövetség 8 fős delegációval érkezett megyénkbe. A fiatalok versenyen és kulturális rendezvényeken vettek részt.
2004. október 23-30. között a franciaországi Vittelbenkerült megrendezésre a Trinacionális Vezetőképző Szeminárium, melyre megyénkből 5 fő kapott meghívást.
2004. a „Sport általi nevelés éve”, melynek keretében Rajna- Pfalz Tartomány a határ menti régióval közösen edzőképző szemináriumokat tart és ennek értékelése Dijonban lesz, melyre megyénkből 4 fő is meghívást kapott 2004. december 9-11. között.
A Tata-Tóvárosi Vízisport Egylet és a Wormsi Evezős Klub együttműködésének keretében a következő programok valósultak meg az idei évben: 2004. április 13-16-ig „félúton” Passauba szerveztek vízitúrát, 2004 június 10-13-ig a wormsi Blau-Weis WRC tartott jubileumi ünnepséget Wormsban és 2004. október 7-10-ig Tatára várják a német vendégeket a 10 éves jubileumi ünnepség alkalmából.
A Baj-i KSE Kerékpár Szakosztálya és a Worms-i teremkerékpár Szakosztály között 2004. március 31. - április 9. között Wormsból érkeztek vendégek a Magyar Bajnokságra és az azt megelőző edzőtáborba. 2004. szeptember 23-26. között 5 fős delegáció érkezett Németországból a 10 éves jubileumi ünnepségre 2004. október 8-11. között 14 fős delegáció utazik Wormsba a Wormsi Kupára.
2006. május 14-17. között a Komárom- Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség meghívására a Rajnai Kézilabda Szövetség 4 fős delegációja érkezett megyénkbe, hogy megújítsák a két szövetség közötti szerződést. Ugyanezen célból utazott Rajna tartományba 2006. augusztus 30. és szeptember 03. között egy 6 fős delegáció megyénkből.
2006. május 25-29. között a Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sport Szövetségének meghívására Rajna-Pfalz Tartomány és Burgundia Akadályozott Sportszövetségeinek képviselői érkeztek megyénkbe, hogy megtekintsék a tanulásban akadályozott gyermekek országos atlétika és asztalitenisz bajnokságát és a fennálló háromoldalú kapcsolat jövőjéről tárgyaljanak.
2006. július 17-22. között Komáromban került megrendezésre a Trinacionális Vezetőképző Szeminárium, melyen 28 fő vett részt. A szeminárium témája a sport általi integráció volt.
2006. július 26. és augusztus 01. között a Komárom- Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség 50 fős delegációját fogadta a szokásos évi csere kapcsolat keretében megrendezett edzőtáborban a Rajnai Labdarúgó Szövetség Koblenzben. A fiatalok ismét összemérhették erejüket és tudásukat a sportpályán, és számos kulturális programon vehettek részt.
2006. augusztus 12-24. között 13 fő fiatalból álló Sportjugend delegációt fogadott az egykori Bánki Donát Ipari Szakközépiskola lelkes kis csapata. Az intézmény és a Rajna-Pfalzi Sportjugend között 4 éve folyik ifjúsági csere. A fiatalok kulturális és sport programokon vettek részt.
2006. augusztus 17-20. között az Észak-Dunántúli Súlyemelő Szövetségtől meghívására a Pfalzi Súlyemelő Szövetség 9 fős sportoló delegációja érkezett megyénkbe. A fiatalok versenyen és kulturális rendezvényeken vettek részt.
2006. augusztus 23-26. között az Almásfüzitői Tenisz Club 7 fős delegációja utazott Trierbe a német partner meghívására.
2006. augusztus 13-19. között a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet meghívására a partnerkapcsolat keretein belül a Wormsi Evezős Klub 20 fős delegációja érkezett Tatára.
A Baj KSE Kerékpár Szakosztálya és a Worms-i Teremkerékpár Szakosztály között az idén is több program zajlott le: 2006. április 5-14. között Wormsból érkezett 17 vendég a Magyar Bajnokságra és az azt megelőző edzőtáborba.
2006. augusztus 24-28. között 10 fős delegáció érkezett Németországból az edző és pontozóbíró versenyre.
2006. október 4-9. között várhatóan 14 fős delegáció utazik Wormsba a Wormsi Kupára.
2006. szeptember 28. és október 01. között a Fogyatékkel Élők Komárom-Esztergom Megyei Sport Szövetségének képviselői látogatnak Koblenzbe, hogy tárgyalásokat folytassanak német és francia kollégáikkal, a háromoldalú kapcsolat jövőjét illetően.
2008.04.02
A Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége (KEM SZÖSZ) négytagú delegációval képviseltette magát a franciaországi Dijonban, ahol részt vett a hagyományos évnyitó partnerkapcsolati konferencián.
Horváthy Lóránt, a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének (SZÖSZ) elnöke, Unger Károly és Budai István, a KEM SZÖSZ elnökségi tagjai valamint Varga Zita, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat nemzetközi, nemzetiségi és civil referense vendégeskedett a hangulatos francia városban.
 A találkozó ismét új partnerkapcsolatok felvételét tárta fel. Az egyik ilyen a kosárlabda-együttesek, a másik ifjúsági labdarúgó-csapatok együttműködésére irányult. Szó esett arról is, hogy megyénk lovas- valamint vívószövetsége is felveszi a kapcsolatot a német partnerekkel.
 
2009.04.06.
Megyénk sportvezetői a hagyományos dijoni konferencián
 A franciaországi Dijonban tartották meg a hagyományos évnyitó partnerkapcsolati konferenciát, amelyen a KEM SZÖSZ részéről Horváthy Lóránt elnök, Szöllősi Miklós főtitkár, Szabó Ferenc, a FÉKEMSZ elnöke és Varga Zita, a megyei önkormányzat nemzetközi referense vett részt.
 A partnerkapcsolati konferencián megyénk küldöttsége mellett részt vett a francia Amicale Bourguignonne des Sports et Organisations de Jeunesse és a német Landessportbund (LSB) Rheinland-Pfalz. A három területi sportszövetség találkozóján érdekes és értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a részvevő nemzetek küldöttei.
 Javaslatként fogalmazódott meg , hogy Frau Augustin, az LSB nem régen megválasztott elnök asszonya magyarországi látogatásának előrelátható időpontja június 25-28 között lesz. Ekkorra tervezik a két területi egység sportszövetsége között az együttműködési megállapodás aláírását.
A Frau Augustin vezette delegációnak lesz alkalma többek között Zánkán az ifjúsági tábor átfogó megismerésére is, ahol a KEM SZÖSZ házigazdája lesz az évente ismétlődő trinacionális ifjúsági találkozónak.
A partnerkapcsolati börzén ezúttal is izgalmas kérdések vetődtek fel. Horváthy Lórántnak a következő kéréseket tolmácsolták. Legyen megyénk és Rajna-Pfaltz között a jövőben kajak-kenu sportágban is partnerkapcsolat. A KEM SZÖSZ elnöke készült a kérdés felvetésére, és már hazaérkezést követően, Tatán egyeztetett a HódySport  képviselőjével, Császár Attilával, aki örömmel támogatja a kapcsolat kialakítását.
 Néhány éve még a teniszkapcsolat is nagyszerűen működött, ám mostanra lecsendesült a kezdeti lendület. Egyeztetést követően mindkét fél ígéretet tett a partnerkapcsolatok új alapokra helyezett felújítására. Váratlan felvetés volt a német partnerek részéről, hogy szívesen létesítenének kapcsolatot megyénk karatésaival. Úgy tűnik, ennek sem lesz akadálya, de még egyeztetésekre van szükség.
Természetesen Bourgundiából (Dijonból) is voltak hasonló témájú igények. Ők ökölvívásban és asztaliteniszben és atlétikában szeretnének hosszú távú kapcsolatot kialakítani megyénkkel.
     Ugyancsak a franciák kérése volt, hogy szívesen várnának triatlon élversenyzőt Dijon kiemelkedő szinten működő sportklubjához. Ez is izgalmasnak ígérkező helyzet, hiszen megyénkben az ország, sőt Európa élvonalába tartozó fiatal triatlonisták vannak.
2009.06.19.
 
       A Komárom-Esztergom Megyei Sportigazgatóság 2004. október 1-jei megszűnése után tovább éltek ugyan a sportpartner-kapcsolatok, de szükségessé vált, hogy kerüljön sor a két fél közötti tárgyalásokra a kapcsolat jövőjét illetően. A sikeres tárgyalások után 2009. június 19-én 16.00 órakor lesz a Megyeházán szentesítve az új partnerkapcsolati szerződés.
      Azt viszont meg kell jegyezni, hogy, immáron öt esztendeje, írásos megállapodás nélkül is kitűnően működik partnerkapcsolatunk. Ezt az exlex állapotot szünteti meg a három fél az új szerződés aláírásával.
 
 
Új Széchenyi Terv

Új Széchenyi Terv - Egészségre nevelő és életmódformáló programok

Kiemelt partnereink

           

Sportért, a Sportolókért Alapítvány  

Decathlon


Güntner

 
Átal-ér-völgyi kerékpárút


   ÉDV Zrt.
 
Tata Város Önkormányzata
    Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Vértesi Erdő Zrt.

 

 
Derik Hungária Kft.


Forrás Rádió