Megyei tenisz csb-k kiírása

 
A Komárom-Esztergom Megyei Tenisz Szövetség Csapatbajnoki Bizottsága kiírta a 2013. évi csb-t, amelyet több korosztályban és kategóriában rendeznek meg. (2013.05.09.)

A Komárom-Esztergom Megyei Tenisz Szövetség Csapatbajnoki Bizottsága kiírta a 2013. évi csb-t, amelyet több korosztályban és kategóriában rendeznek meg. (2013.05.09.)


 
 
 
 

2800 Tatabánya Fő tér 4. Bank: Budapest Bank 10103623 54334100 01000005

 
Komárom-Esztergom Megye 2013. évi
TENISZ CSAPATBAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA
 

1. A csapatbajnokság célja: A megyei sportegyesületek, teniszklubok és szakosztályok teniszezőinek folyamatos, együttes versenyeztetése, a tenisz népszerűsítése, a sportbaráti kapcsolatok ápolása.

 

2. A csapatbajnokságok helyszíne: A mérkőzéseket irányított sorsolás szerint a plyaválasztó csapat által megjelölt pályákon kell lejátszani. A csapatbajnokság minden osztályban kétfordulós (tavaszi – őszi) és körmérkőzéses rendszerű.

 

3. A csapatbajnoki mérkőzése ideje: a megadott időszakon belül az egyes kategóriákban rövidebb időszak

is megállapítható.
 

-         Tavaszi fordulók: 2013. június 04 – 2013. július 25-ig

-         Őszi fordulók: 2013.augusztus 13 – 2013. október 03-ig

 
 

4. A mérkőzések napja és órája: A mérkőzések napját és pontos időpontját a sorsolás alkalmával fogjuk meghatározni, melyen minden nevezett csapat képviselője jelen lehet. A sorsoláson rögzített időpontoktól eltérni nem lehet. Engedély nélküli mérkőzéshalasztás mindkét csapatnál vereségként kerül regisztrálásra.

A fordulók heti lebonyolításban kerülnek megállapításra. Kiirt időpont az aktuális hét keddje az elkerülhetetlen

halasztásnak a következő hétre kiirt mérkőzésig le kell játszani. A pótlási napot csak közös megegyezéssel lehet igénybe venni s azonnal jelezni kell a Versenybírói Bizottságnak. Külön kéréseket a sorsolás elkészítéséig lehet benyújtani.

 

5. A csapatbajnokság rendezője: A csapatbajnokságot minden osztályban a Megyei Tenisz Szövetség Csapatbajnoki Bizottsága rendezi. Lebonyolítását  Gerendás György 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 10. tel. 06-302864284 mail: gerendas.gyorgy52@freemail.hu  irányítja és ellenőrzi. Minden vitás ügyben (óvás) első fokon a versenybíró, másodfokon a

fellebbezésben a Csapatbajnoki Bizottság / Szabó Mihály, Somlói György, Baranya Gyula / dönt.

Óvni a mérkőzést követő 24 órán belül a Versenybírói Bizottságnál lehet 5.000,- Ft óvási díj befizetése mellett.

Jogos óvás esetén a befizetett díj visszajár.  

 

6. A csapatbajnokság résztvevői: Mindazon sportegyesületeknek, kluboknak és szakosztályoknak a csapatai, amelyek tagjai jogot szereztek és nevezésükkel írásban vállalták a bajnoksággal járó anyagi és egyéb kötelezettségek teljesítését, s a nevezési díjat és a Működési költséget a Megyei Tenisz Szövetség egyszámlájára  befizették, vagy átutalták. A mérkőzésekkel összefüggésben bekövetkező balesetekért és egészség károsodásért a rendezőség felelősséget nem vállal. Minden résztvevő a saját felelősségére vehet részt a csapatbajnokságon, s a jelen szabályzatot (versenykiírást) magukra nézve kötelezően elismerik.

 
7. A csapatbajnokságok osztályai:
 

7.1 Korosztályos fiú és leány csapatbajnokság: Azon versenyzők indulhatnak, akik valamelyik klubban tagsággal rendelkeznek, elmúltak 10 évesek és még nem töltötték be a 14. életévüket. Min/max. csapatlétszám: 3/6 fő

 

7.2 Megyei felnőtt férfi CSB: Azon klubok csapatai indulhatnak, akik a feltételeknek megfelelnek,illetve mindazon csapatok, melyeknek nevezését  a csapatbajnoki bizottság elfogadta. A magasabb osztályban szereplő klubok is nevezhetnek csapatot, de nem indulhatnak a 600 alatti országos felnőtt rangsorral rendelkező játékosok.

                                                    Min/max. csapatlétszám: 3/8 fő

 

                                                                                                                                                                                                                           

7.3 Megyei női csapatbajnokság: Azon egyesületek és klubok csapatai indulhatnak, melyeknek nevezését a csapatbajnoki bizottság elfogadott. Min/max. csapatlétszám: 3/8 fő.

 

7.4 Megyei öregfiúk CSB: Azon klubok csapatai indulhatnak, melyeknek minden tagja elmúlt 45 éves. Magasabb osztályban szereplő klubok is nevezhetnek csapatot, de országos egyéi 600 alatti rangsorral rendelkezők nem indulhatnak. Min/max. csapat létszám: 4/10 fő.

 

Egy klub vagy szakosztály azonos osztályban több csapatot is indíthat, külön-külön összeállított játékosállománnyal. Ezen csapatok az első fordulóban játszák le az egymás elleni mérkőzésüket.

 

Csapatmérkőzéseken minden esetben minimum 3 versenyzőnek kell szerepelnie.

 

8. Helyezések eldöntése: A csapatbajnokságokon a csapatoknak a csapatbajnoki bizottság által jóváhagyott erősorrendnek megfelelően az alábbi mérkőzéseket kell játszaniuk:

 

-         Korosztályos megyei csapatbajnokságon                     2 egyes és  1 páros összesen  3 mérkőzés

        -     Megyei felnőtt férfi  csapatbajnokságon                          2 egyes és  1 páros összesen  3 mérkőzés

-         Megyei női csapatbajnokságon                                       2 egyes és  1 páros összesen  3 mérkőzés

-         Megyei öregfiúk csapatbajnokságon                             2 páros összesen                   2 mérkőzés

 

Minden mérkőzést két nyert játszmára kell játszani, 6:6 állás után minden esetben rövidített játék következik.                 Győz az a csapat, amelyik több mérkőzést nyert. A csapatok a nevezett osztályban, illetve a kijelölt csoporton belül körmérkőzést játszanak és a kapott pontok száma dönti el a helyezések sorrendjét. A helyezéseket két csapat egyenlő pontszáma esetén az egymás elleni eredmény dönti el. Döntetlen esetén az MTSZ szabályzata alapján kerül megállapításra a sorrend. Azonos osztályban ha két csoport kerül kialakításra, akkor a végső sorrendet a két csoport közti helyosztó mérkőzésen döntik el a csapatok.

 
8.1 Mérkőzések értékelése
 

-         Csapatgyőzelemért 3 pont jár, ha a csapat minden mérkőzését megnyeri. A vesztes nem kap pontot.

-         Csapatgyőzelemért 2 pont jár, ha veszít egy mérkőzést,és a vesztes csapat is kap 1 pontot.

       -      Döntetlen esetén jelenlévők közül tetszőlegesen felálló páros egy szettben dönti el a mérkőzés sorsát.

 
 

9. Díjazás: A csapatbajnokságok első, második és harmadik helyezett csapatai az alábbi díjazásban részesülnek:

 

-         Korosztályos megyei csapatbajnokságon:                    1 csapatoklevél+ egyéni oklevél.

-         Megyei felnőtt férfi csapatbajnokságon:                        1csapatoklevél, érem.

-         Megyei női csapatbajnokságon:                                      1 csapatoklevél, érem.

-         Megyei öregfiúk csapatbajnokságon:                             1 csapatoklevél, érem.

Az egyéni oklevél és a kiadásra kerülő érmek számát a nevezési létszám határozza meg.

 

A megyei korosztályos csapatbajnokság győztes csapata elnyeri a KEM korosztályos bajnok csapata címet és egy évig védője a vándordíjnak 20.000,- Ft ajándékutalvány

 

A megyei felnőtt férfi csapatbajnokság győztes csapata elnyeri a KEM férfi bajnok csapata címet és egy évig védője a vándordíjnak 18.000,-Ft ajándékutalvány.

 
 

A megyei női csapatbajnokság győztes csapata elnyeri a KEM női bajnok csapata címet és egy évig védője a vándordíjnak 12.000,-Ft ajándékutalvány.

 

A megyei öregfiúk csapatbajnokság győztes csapata elnyeri a KEM öregfiúk bajnok csapata címet és egy évig védője a vándordíjnak 10.000,- Ft ajándékutalvány.

 

10. Költségek: Minden mérkőzés rendezési költségei a pályaválasztó csapatot terheli. A versenybíró költségét a csapatok közösen fedezik 50-50%-ban. Versenybíró csak azon a mérkőzésen jelenik meg, ahol a csapatok azt előre kérik, illetve ha a megyei szövetség delegál.

 
 
 
 

11. Nevezés: A nevezéseket a játékosok tényleges erősorrendje alapján kell összeállítani, feltüntetve a játékos születési év, hó, nap adatait, az MTSZ erősorrendben elfoglalt rangsorszámát. Közölni kell, s mellékletként csatolni a magasabb osztályba nevezett csapat erősorrendjét, s a működési költséget  és nevezési díj befizetés igazolásának másolatát. A nevezésekben a csapatkapitánynak és helyettesének a címét és a telefonszámát (a kapcsolattartás érdekében) fel kell tüntetni. A nevezéseket a Csapatbajnoki Bizottság címére / 2800 Tatabánya Fő tér 4 / kell megküldeni. Ha az elvárt követelményeket a nevezés nem elégíti ki, úgy azt elfogadni nem lehet. A sorsoláson a nevezéseken változtatni már nem lehet.

 
Nevezési határidő: 2013.május 28.

Őszi fordulók pótnevezési határideje: 2013.a sorsolás szerinti első mérkőzés előtt két héttel.

 
12. Nevezési díj:

-             Megyei korosztályos csapatbajnokságon: 4500.- Ft/csapat

-             Megyei felnőtt férfi  csapatbajnokságon: 4500.- Ft/csapat

-             Megyei női csapatbajnokságon: 4500.- Ft/csapat

-             Megyei öregfiúk csapatbajnokságon: 4500.- Ft/csapat

                                 -        Működési költség : 5000.- Ft/év/egyesület

                                      

13. A sorsolás ideje és helye:
 
2013 május 30. 16 óra Nyergesujfalu
 

A sorsolás nyilvános, amelyen minden egyesületi képviselő megjelenése elvárt, az ütközések elkerülése érdekében.

 

14. A mérkőzések megkezdése és a páros játék: A mérkőzések megkezdésére a kijelölt idő előtt 15 perccel a csapatkapitányok tartoznak a mérkőzésjelentő lapot (az egyes mérkőzéseket játszó versenyzők vezeték és utónevét, születési év, hó, nap adatait a kódszám rovatban feltüntetve) a mérkőzésen jelen lévő versenybírónak, illetve az ellenfél csapatkapitányának átadni – együttes átadás. A jelentőlapra a rendelkezésre álló pályák számára való tekintet nélkül minden egyes mérkőzés résztvevőjét fel kell írni. Ugyanígy kell eljárni az egyes mérkőzések befejezése után a párok feltüntetésénél is. A játszandó egyes mérkőzéseknél kevesebb számú pálya esetén emelkedő számsorrendben kell a pályára szólítást elvégezni. Az egyes játékok befejezését követő 10 percen belül a párosok nevét a jelentőlapra fel kell írni, s a mérkőzéseket azt követő 10 percen belül meg kell kezdeni.

 

15. Mérkőzésjelentő lap: Az MTSZ mérkőzésjelentő lapot minden találkozó után, (a félbemaradt mérkőzésről is) kikell állítani. A hazai csapatnak kötelessége a versenybíró címére megküldeni. El nem küldés esetén a hazai csapatot vesztesnek kell tekinteni.A kiirt mérkőzésen meg nem jelent csapatot vesztesként kell megadni, és 3 büntető ponttal kell sújtani.( Pénzbirság: az ellenfél utazási költségének megtéritése.)

 

16. Egyéb rendelkezések: A csapatbajnoki találkozók lejátszásához a korosztályos bajnokságban, a megyei férfi  csapatbajnokságban, a női és az öregfiúk csapatbajnokságon minimum 2 db azonos talajú pálya szükséges. Ha valamelyik pályaválasztó csapat az előírt számú és azonos talajú pályáról nem gondoskodik, vagy a pályaválasztói jogról (a versenybíró előzetes írásban történő értesítése mellett) nem mond le, úgy tekintendő, mintha nem állt volna ki a mérkőzésre.

 
Labdaminőség: új konzerv labdák
 

A mérkőzések megkezdésének kiírt időpontjához viszonyítva várakozási idő nincs. A kezdési időpontra a mérkőzésjelentő lapra csak azon játékosok vezethetők fel, akik jelen vannak / min 3 versenyző /. Minden egyéb nem leszabályozott kérdésben az MTSZ szabálykönyvében foglalt előírások az irányadók.

 
Új Széchenyi Terv

Új Széchenyi Terv - Egészségre nevelő és életmódformáló programok

Kiemelt partnereink

           

Sportért, a Sportolókért Alapítvány  

Decathlon


Güntner

 
Átal-ér-völgyi kerékpárút


   ÉDV Zrt.
 
Tata Város Önkormányzata
    Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Vértesi Erdő Zrt.

 

 
Derik Hungária Kft.


Forrás Rádió